Grupa Picosun dostarczy najnowocześniejsze technologie Atomic Layer Deposition (ALD) do ams OSRAM do masowej produkcji optycznych urządzeń półprzewodnikowych. ams OSRAM zainwestował  w pełni zautomatyzowany klaster produkcyjny ALD PICOSUN® Morpher, do nakładania wiele materiałów na serie podłoży nawet podczas tego samego cyklu produkcyjnego.

Elastyczność i możliwość prowadzenia różnorodnych procesów jest kluczową zaletą systemu PICOSUN® Morpher, która umożliwia masową produkcję, a także testowanie nowych procesów badawczo-rozwojowych przyszłych produktów.

Picosun Group i ams OSRAM ściśle współpracowały w finansowanym ze środków publicznych projekcie FLINGO (m-era.net projektu) w celu opracowania nowych materiałów i procesów ALD w celu poprawy charakterystyki diod LED, takich jak wydajność i trwałość.

Wzajemna współpraca będzie kontynuowana po dostarczeniu systemu ALD i będzie miała na celu dalsze rozszerzenie zastosowania ALD w przetwarzaniu i wytwarzaniu półprzewodnikowych materiałów optoelektronicznych.

Współpracujemy z Picosun od 2010 roku, a teraz dzięki tej inwestycji możemy przenieść naszą współpracę na wyższy poziom. Jesteśmy bardzo podekscytowani zainstalowaniem platformy klastrowej PICOSUN™ Morpher F w naszych pomieszczeniach czystych”, mówi dr Sebastian Taeger z ams OSRAM.”

Rynek półprzewodników optycznych jest dziś jednym z obszarów zainteresowania Picosun. Jest to szybko rozwijający się rynek, na którym Picosun ma silną obecność dzięki swoim dostosowanym rozwiązaniom dla złożonych urządzeń półprzewodnikowych.

Picosun prowadził współpracę z zespołem technicznym AMS OSRAM  zarówno podczas projektu FLINGO  oraz na etapie specyfikacji systemu. Wiedza specjalistyczna obu firm zaowocowała zoptymalizowaniem rozwiązań ALD w celu zwiększenia wydajności produktów klienta.”, kontynuuje dr Christoph Hossbach, dyrektor generalny Picosun Europe GmbH.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar:
„Longer-lasting implants with hermetic ALD coatings”, na którym przedstawiciele Picosun zaprezentują ostatnie wyniki oraz rozwiązania oparte na technologii osadzania warstw atomowych ALD dla producentów implantów medycznych.

Data: 27.04.2021 godz. 16.00 CET

Link do rejestracji: Kliknij tutaj

Nakładanie epitaksjalnego azotku galu (GaN) metodą PE-ALD (Plasma-Enhanced Atomic Layer Deposition) w niskiej temperaturze w reaktorze R-200 Advanced .

Naukowcom z Uniwersytetu w Linköping udało się nałożyć wysokiej jakości GaN w temperaturze 250˚C. To odkrycie może się przyczynić do powstania nowocześniejszych i mniejszych tranzystorów HEMT oraz umożliwi nakładanie GaN na materiały z mniejszą odpornością temperaturową.

epitaxial GaN PEALD Picosun

Źródło:
Rouf, P., O’Brien, N. J., Buttera, S. C., Martinovic, I., Bakhit, B., Martinsson, E., … Pedersen, H. (2020). Epitaxial GaN using Ga(NMe2)3and NH3plasma by atomic layer deposition. Journal of Materials Chemistry C, 8(25), 8457–8465. https://doi.org/10.1039/d0tc02085k

 

Główne zalety odległego źródła plazmy ICP w reaktorach Picosun:

 • System plazmowy typu odległego „remote” – Odległość pomiędzy generatorem plazmy, a podłożem powyżej 50cm (true remote system).
 • Moc plazmy regulowana do 3000W, częstotliwość 1,7 – 3 MHz RF.
 • Plazma o bardzo wysokiej gęstości z praktycznie zerową ilością jonów – brak zjawiska uszkodzeń podłoża
 • Brak wstecznej dyfuzji gazów – brak konieczności czyszczenia generatora plazmy
 • Podłoże nie jest elektrodą – możliwość metalizacji bez ryzyka spięcia
 • Możliwość włączania generatora przy ciśnieniach roboczych i prowadzenia procesów termalnych i plazmowych w ramach jednego eksperymentu be
 • Możliwość powierzchniowej modyfikacji wysokich podłoży >100mm

W imieniu firmy STOE zapraszamy na webinar z udziałem Mauro Gemmi, Center for Nanotechnology Innovation @ NEST, Istituto Italiano di Tecnologia, Piza, Włochy pod tytułem:
POWDER X-RAY DIFFRACTION AND 3D-ED PARTNERS IN STRUCTURE SOLUTION AND REFINEMENT.
Webinar odbędzie się 3 grudnia 2020 o 15:00 CET

https://register.gotowebinar.com/register/2786460843185143055

#nanotechnology #xrd #electrondiffraction #pxrd

Nałożenie cienkich warstw pasywacyjnych i barierowych znacząco poprawiło niezawodność i wydłużyło żywotność diod UVC.

Dzięki nałożonej w reaktorze ALD warstwie Al2O3 o grubości 50 nm przy standardowej obudowie bez hermetycznego uszczelnienia uzyskano 80% początkowej wydajności nawet po 500h testowania w komorze środowiskowej przy wilgotności 80% i temperaturze 85˚C.

Warstwa pasywacyjna ALD mogłaby potencjalnie zastąpić kosztowne hermetyczne uszczelnienie diod LED, a tym samym obniżyć koszty końcowego urządzenia.

Krótkofalowe, wysokoenergetyczne promieniowanie UVC skutecznie niszczy bakterie i wirusy, więc technologia UVC LED może znaleźć swoje zastosowanie podczas wciąż trwającej pandemii COVID-19. Małei  lekkie diody LED pozwalają na wszechstronne projektowanie przenośnych, kompaktowych urządzeń dezynfekujących, zużywają mniej energii niż inne źródła UVC, są trwałe i nie stwarzają ryzyka wycieku niebezpiecznych materiałów takich jak np. lampy rtęciowe.

Praca została wykonana przez partnera Picosun, National Chiao Tung University (NCTU), Tajwan.

atomic layer deposition osadzanie warstw atomowych

Ciekawy przykład krystalizacji in situ metodą topienia strefowego wykonany na dyfraktometrze IPDS II STOE & Cie GmbH w grupie Silicon Chemistry and Materials Science TU Bergakademie Freiberg:
„Syntheses and Molecular Structures of Liquid Pyrophoric
Hydridosilanes”
https://lnkd.in/dERJFnq

 

dyfraktometr monokrystaliczny

Osadzanie warstw atomowych (ALD) na proszki

Kolejne doniesienie opisujące zastosowanie technologii osadzania warstw atomowych w powlekaniu materiałów proszkowych. Tym razem na komercyjnie dostępne cząstki TiO2 nałożono cienką warstwę Fe2O3 uzyskując wzmocniony efekt fotokatalityczny.

Warstwę nałożono w reaktorze ALD R-150, poprzedniku obecnie oferowanego  reaktora ALD R200, wyposażonego w montowany bardzo prosty sposób w komorze reakcyjnej specjalny kartridż.


atomic layer deposition powlekanie proszków

Cao, Y., Zi, T., Zhao, X. et al. Enhanced visible light photocatalytic activity of Fe2O3 modified TiO2 prepared by atomic layer deposition. Sci Rep 10, 13437 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-70352-z

Metoda polega na wymuszonym przepływie gazów reaktywnych przez całą objętość materiału z jednoczesnym zastosowaniem wibracji złoża. Już  wcześniej udowodniono, że ten sposób można powlekać nawet nanocząstki o wielkości 100-150 nm idealnie konforemnymi,  wolnymi od pinholi warstwami.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jrs.4760

Ponadto w tym rozwiązaniu tym  nie ma konieczności stosowania strumienia gazu  jak w złożu fluidalnym, w którym dochodzi do znaczącego rozcieńczania podawanych kosztownych prekursorów  i utrudniania dostępu gazów reaktywnych do powierzchni cząstek.

Brak konieczności wzbijania cząstek w strumieniu gazu eliminuje również ryzyko ich uszkodzenia  wynikającego ze wzajemnych zderzeń,  co jest niezwykle istotne przy modyfikacji substancji aktywnych, czy np. kropek kwantowych.

Potwierdzeniem użyteczności metody wymuszonego przepływu w reaktorach Picosun  jest również jej zastosowanie w przemyśle.
Firma Nanexa, opracowała metodę nakładania na substancje aktywne  cienkich warstw, które służą do m.in. do kontrolowanego uwalniania leku.
Źródło: Nanexa

 

Nowa jakość procesów PE-ALD (Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition)

Rozwiązanie PE-ALD nowej generacji firmy Picosun jest oparte na zdalnej plazmie mikrofalowej o dużej mocy (MWP). Lekki, kompaktowy, generator plazmy można zintegrować z istniejącymi reaktorami PICOSUN® R&D ALD. 
Nowe rozwiązanie do wspomaganych plazmą procesów osadzania warstw atomowych umożliwia nakładanie warstw praktycznie bez generowania niepożądanych cząstek, przy wyjątkowo niskiej zawartości zanieczyszczeń metalami, co jest kluczowe przy produkcji elektroniki oraz modyfikacji implantów medycznych.

Kluczowe cechy

 • Możliwość podłączenia 4 różnych gazów oraz możliwość stosowania tych gazów w procesach termalnych przy wyłączonym generatorze)
 • Prowadzenie procesów w niskich temperaturach – kluczowe dla wrażliwych podłoży takich jak np. polimery
 • Minimalna ilość generowanych cząstek
 • Duża odległość pomiędzy źródłem plazmy a podłożem – brak uszkadzania podłoża przez niepożądane jony
 • Podłoże nie jest elektrodą – brak zjawiska spięć elektrycznych – możliwość nakładania warstw metali
 • Brak osadzania warstw na źródle plazmy – eliminacja konieczności uciążliwego czyszczenia źródła plazmy
 • Możliwość prowadzenia cykli termalnych i plazmowych w ramach jednego procesu bez konieczności zmian mechanicznych w systemie
 • Możliwość uruchomienia źródła plazmy przy ciśnieniach roboczych
 • Możliwość powierzchniowej modyfikacji proszków i nanocząstek

Stosując nowe źródło plazmy uzyskano warstwy o wysokiej gęstości i jednorodności. MWP umożliwia również pracę w szerszym zakresie parametrów plazmy co poszerza jej możliwości w opracowywaniu oraz optymalizacji istniejących procesów.

Przykład parametrów warstwy ALD SiO2 uzyskanej przy użyciu mikrofalowego źródła plazmy Picosun

peald osadzanie warstw atomowych atomic layer deposition

Notka prasowa Picosun PEALD – microwave plasma source.

Grupa Picosun, wiodący dostawca urządzeń i rozwiązań do osadzania warstw atomowych AGILE ALD® (Atomic Layer Deposition), odnotowuje rekordową sprzedaż w drugim kwartale 2020 r. Szczególnie dobrze przyjęta przez klientów technologia ALD w produkcji podłoży o średnicy 300 mm.

Całkowita liczba zamówień w drugim kwartale 2020 wyniosła 11,6 mln €, a całkowita sprzedaż netto 9,8 mln €. Pierwszy kwartał 2020 roku Picosun również był udany. Przyjęcie zamówień w pierwszej połowie roku wyniosło 22,3 mln €, co dało 137% wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, a sprzedaż netto wyniosła 20,5 mln €, co dało wzrost o 51%.

Rynek fotoniki, w tym zastosowania w oświetleniu, optoelektronice, wyświetlaczach i czujnikach, był jednym z kluczowych czynników napędzających rozwój Picosun. Picosun poświęcił wiele pracy na opracowanie przemysłowych rozwiązań ALD pod klucz, specjalnie dla podłoży o rozmiarze do 200 mm. Producenci urządzeń fotonicznych, czujników i urządzeń oświetleniowych zazwyczaj wykorzystują te rozmiary płytek, a rozwiązania Picosun są poszukiwane w tych branżach. Picosun wszedł również na rynek ALD dla podłoży o średnicy 300 mm i otrzymał pierwsze zamówienia pilotażowe na nowatorskie rozwiązania produkcyjne 300 mm.

„Bardzo się cieszę z tak znakomitego wzrostu w pierwszej połowie 2020 roku. Poradziliśmy sobie dobrze, nawet pomimo wyzwań związanych z wybuchem koronawirusa wczesną wiosną, a nasi klienci nam zaufali. Z przyjemnością informujemy o kilku powracających klientach, a także o różnych sprzedaży wielu systemów ALD do tego samego klienta. Nasza strategia skupienia się na klientach przemysłowych i produkcji na dużą skalę przynosi owoce, a zainteresowanie naszymi rozwiązaniami produkcyjnymi ALD kwitnie. Rozwój i optymalizacja nowatorskich technologii produkcji ALD dla jeszcze większych rynków jest w toku iz niecierpliwością czekamy na wprowadzenie tych przełomowych rozwiązań do publicznej wiadomości jeszcze w tym roku ”, mówi Jussi Rautee, CEO Picosun Group.

Picosun dostarcza najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie powłok cienkowarstwowych AGILE ALD® (Atomic Layer Deposition) dla globalnego przemysłu. Rozwiązania ALD firmy Picosun umożliwiają skok technologiczny w przyszłość dzięki gotowym procesom produkcyjnym i niezrównanej, pionierskiej wiedzy w tej dziedzinie – sięgającej czasów wynalezienia samej technologii. Obecnie urządzenia PICOSUN® ALD są w codziennej produkcji w wielu wiodących branżach na całym świecie. Picosun ma siedzibę w Finlandii i posiada filie w Niemczech, USA, Singapurze, Tajwanie, Chinach, Korei i Japonii, biura w Indiach i Francji oraz ogólnoświatową sieć sprzedaży i wsparcia. Odwiedź www.picosun.com.

Technologia osadzania warstw atomowych ALD znajduje coraz szersze zastosowanie w powlekaniu implantów medycznych , w których metalowe elementy i wrażliwa mikroelektronika muszą być skutecznie i długoterminowo chronione przed korozją powodowaną przez płyny ustrojowe człowieka.

Doniesienie grupy Picosun opisuje wytworzenie organiczno-nieorganicznej dwuwarstwowej ochrony barierowej przeznaczonej dla neurorpotez i elektroniki biomedycznej. Grupa również potwierdza doskonałe właściwości hermetyczne i barierowe warstw ALD zabezpieczające przed dyfuzją jonów powodujących korozję.

W najnowszym opracowaniu w celu ochrony metalicznej elektrody platynowej najpierw nałożono cienką warstwę tlenku hafnu (HfO2) jako wewnętrzną, adhezyjną warstwę barierową, bezpośrednio osadzoną na metalu, a następnie na warstwę ALD nałożono biozgodny polimer organiczny PDMS (polidimetylosiloksan). Warstwa HfO2 ALD zapewnia doskonałą przyczepność i hermetyczne uszczelnienie powierzchni elektrody, podczas gdy PDMS, jako bardziej „makroskopowa” warstwa zapewnia solidność i wytrzymałość na powierzchni ultra-cienkiej warstwy ALD. Powłoki dwuwarstwowe badano przez ich zanurzenie  w roztworze PBS przez 450 dni w temperaturze pokojowej [3].

Wcześniej udowodniono, że nanolaminaty ALD  całkowicie blokują dyfuzję jonów Na +, K +, Cl– i PO43-, które są jednymi z najbardziej korozyjnych gatunków jonów w środowisku wodnym [1]. Testy starzeniowe przeprowadzano przez 2 miesiące w 87 ° C  w buforze PBS (sól fizjologiczna buforowana fosforanem) (patrz ryc. 1). Wcześniej udowodniono, że szereg materiałów ALD firmy Picosun  wykazuje bardzo niską cytotoksyczność i jest bezpiecznych dla tkanek ludzkich [2], co zapewnia dużą elastyczność w projektowaniu warstw barierowych dla różnych podłoży w celu zapewnienia różnych poziomów zabezpieczenia.

warstwy barierowe

Wyniki obu testów ponownie potwierdzają ogromny potencjał ALD w zakresie opracowywania nowych rozwiązań dla branż medycznych i biomedycznych. Stały trend zwiększonej miniaturyzacji i integracji na poziomie systemowym mikroelektroniki napędza również ten sam rozwój w implantowanych urządzeniach medycznych. Wraz z malejącymi rozmiarami urządzeń wzrasta ich stopień złożoności, co powoduje, że tradycyjne metody enkapsulacji zawodzą.

Warto dodać, że technologia ALD umożliwia nakładanie ultra-cienkich warstw na skomplikowanych podłożach trójwymiarowych w umiarkowanych temperaturach.

„Doskonałe właściwości barierowe warstw ALD wspierają trend miniaturyzacji i zwiększonej funkcjonalizacji mikroelektroniki medycznej oraz umożliwiają rozwój różnorodnych innowacyjnych produktów. Wprowadzenie enkapsulacji technologią ALD może również pomóc producentom w wymianie drogich, elementów metalowych na tańsze materiały, jednocześnie wydłużając żywotność urządzeń. Technologia ALD firmy Picosun jest już używana przez kilku wiodących światowych producentów urządzeń medycznych i chcemy nadal kierować integracją ALD z branżami opieki zdrowotnej. Z przyjemnością dostarczamy sprawdzone w produkcji, gotowe do użycia rozwiązania dla producentów, aby zrealizować całkowicie nową generację bezpieczniejszych, trwalszych i przyjaznych dla użytkownika wszczepialnych urządzeń do zdalnej i cyfrowej opieki zdrowotnej ”- mówi dr. Jani Kivioja, dyrektor ds. Technicznych grupy Picosun.

 

Warstwy barierowe mogą być nakładane zarówno na urządzeniach R&D jak i w zautomatyzowanych systemach przemysłowych

Badawczo-rozwojowe systemy ALD

Przemysłowe systemy ALD

 

 

[1] ALD 2019 – 19th International Conference on Atomic Layer Deposition, 21-24 July 2019, Bellevue, Washington, USA / ULIMPIA project, funded by PENTA under grant number PENTA-2017-Call2-16101-ULIMPIA.

[2] https://www.picosun.com/press/picosun-expands-selection-of-biocompatible-ald-materials-for-medical-applications/

[3] Nanbakhsh et. al., “Long-term encapsulation of platinum metallization using a HfO2 ALD-PDMS bilayer for non-hermetic active implants”, Proceedings of IEEE 70th Electronic Components and Technology Conference (ECTC), 3-30 June 2020, Orlando, Florida, USA / POSITION-II project, funded by the ECSEL JU under grant number Ecsel-783132-Position-II-2017-IA.

 

#atomiclayerdeposition #osadzaniewarstwatomowych