STADI P Combi

Dyfraktometr proszkowy

Wysokoprzepustowy dyfraktometr proszkowy z czystym promieniowaniem Kα1 ze źródeł Fe, Cu, Mo i Ag i pomiarem próbek w płytkach 96-dołkowych

STADI P COMBI

 • Czyste promieniowanie Kα1 ze źródeł Fe, Cu, Mo i Ag.
 • Pomiar próbek umieszczonych w płytce 96-dołkowej.
 • Możliwość pomiaru próbek ciekłych.
 • W pełni zautomatyzowane oprogramowanie do prowadzenia pomiarów i zarządzania danymi.
 • Bezszumowy detektor Mythen 1K
 • System zgodny z GMP
 • Niezawodność – 10 lat gwarancji na elementy wytwarzane przez STOE

WYSOKOPRZEPUSTOWA ANALIZA KOMBINATORYCZNA

 • Wysokoprzepustowy moduł oprogramowania umożliwiający identyfikację faz, porównanie podobieństw oraz analizę intensywności pomiędzy 96-próbkami na płytce
 • Zoptymalizowana graficzna prezentacja wyników za pomocą prostego określenia parametrów dla każdego z pomiarów.


Geometria  transmisyjna Debye – Scherrer w połączeniu z czystym promieniowaniem Kα1

 • Detekcja sygnałów w całym zakresie 2-theta.
 • Szybkość pomiaru – akwizycja sygnału na całej aperturze detektora jednocześnie (18°)
 • Możliwość pomiarów od najmniejszych kątów 2Theta – <0.2ᵒ
 • Wysoka jakość danych – najlepsza osiągnięta rozdzielczość – 0.03ᵒ 2theta
 • Możliwość rzeczywistego pomiaru bardzo małych ilości materiałów.
 • Brak wpływu orientacji materiału w próbce na wynik pomiaru.
 • Łatwa praca z próbkami wrażliwymi na wilgoć lub powietrze.
 • Eliminacja zjawiska przesunięcia w 2theta ze względu na różnice w wysokości próbki.
 • Eliminacja tworzenia form polimorficznych przez ugniatanie próbki

DETEKTOR MYTHEN 1K Dectris

 • półprzewodnikowy detektor paskowy firmy Dectris,
 • zliczający pojedyncze fotony promieniowania RTG, bez konwersji na światło widzialne.
 • 24 bitowy zakres dynamiczny przy jednoczesnym brakiem szumów oraz ciemnych prądów.
 • Bezobsługowy, bardzo szybki – w połączeniu z monochromatorem STOE umożliwia zebranie danych w zakresie 2theta 0° – 120° w 60 sekund.
 • Posiada 1280 pasków o szerokości 50µm każdy.
 • Grubość paska krzemowego jest dostosowana do rodzaju zastosowanego źródła promieniowania.
Mythen 1K Dectris

Akcesoria dyfraktometrów proszkowych STOE:
– Uchwyty dla próbek transmisyjnych
– Uchwyty kapilar
– Uchwyty odbiciowe
– Uchwyty do pomiarów cienkich warstw
– Automatyczne podajniki próbek i kapilar
– Przystawki wysoko- i niskotemperaturowe


Przystawki do pomiarów in-situ

Wysoko-temperaturowa komora in-situ do analiz dyfrakcji XRD in situ z możliwością prowadzenia pomiarów w atmosferze przepływającego gazu w geometrii transmisyjnej Debye-Scherrer z czystym promieniowaniem Kα1

Krótka charakterystyka:
– Zakres temperatur – RT – 1800K
– Przepływ gazu – 0.01 – 0.1 l/min
– Objętość próbki – 10-20 mm3
– Do stosowania z promieniowaniem Mo Kα1
– Zakres 2Theta – 90°
– Zgodna z dyfraktometrami XRD STOE


Przystawka do pomiarów elektrochemicznych in-situ

OPROGRAMOWANIE DO DYFRAKCJI PROSZKOWEJ WinXPOW

 • Bardzo elastyczna, wydajna i prosta w obsłudze 32-bitowa aplikacja dla systemów Windows
 • Możliwość obsługi dwóch dyfraktometrów jednocześnie z jednego komputera
 • Wyniki mogą być łatwo wykorzystane w innych aplikacjach Windows
 • Liberalna polityka licencyjna, bezpłatne aktualizacje przez 3 lata
 • Kompletne oprogramowanie do rejestracji i ewaluacji danych

CECHY:

 • Konfiguracja urządzenia
 • Obsługa dyfraktometru / rejestracja danych / kalibracja PSD
 • Grafika – wyszukiwanie pików, wygładzanie, odejmowanie tła
 • Grafika 3D
 • Obsługa danych Raw z opcją importu/eksportu w różnych formatach
 • Dopasowanie profilu
 • Indeksowanie i udokładnianie stałych sieci
 • Generowanie teoretycznego wzoru
 • Analiza wielkości / naprężeń
 • Analiza zachowanego austenitu
 • Opcjonalnie CFR21 wersja zgodna z cz.11

REJESTRACJA DANYCH / KONTROLA TEMPERATURY

 • Elastyczny i intuicyjny interfejs użytkownika. Prosty dostęp i obsługa dyfraktometru oraz podłączonych urządzeń
 • Obsługa różnych konfiguracji – transmisja, Debye-Scherrer i odbicie
 • Dla skanów 2Θ/Ω, Θ/2Θ, Θ i Ω
 • Automatyczne pomiary w funckcji zmiany temperatury – obsługa kilkunastu nisko- i wysokotemperaturowych Przystawek
 • Pomiary z podajnikami próbek mogą być wykonane bezpośrednio
  lub za pomocą programów zewnętrznych przy pomocy plików do obsługi seryjnej
 • W pełni automatyczna kalibracja: korekcja punktu zero w ciągu kilku minut

OBSŁUGA DANYCH RAW

 • Redukcja danych z narzędziami do edycji tła, absorpcji, martwego czasu, korekcji kątowej oraz w przypadku konieczności odcięcia KA2
 • Kompletne pliki lub wybrane zakresy mogą być łączone, dodawane lub odejmowane

PREZENTACJA:

Grafika 2D:

 • Wydajny program graficzny do wizualizacji i prezentacji danych
 • Wizualizacje różnego zakresu danych np. zmierzone dne, dane piku lub dane importowane z baz ICDD
 • Podstawowe przetwarzanie danych np. wyszukiwanie pików lub edycja tła
 • Wszystkie zestawy danych segregowane w przejrzysty sposób, z możliwością oznaczania kolorami osi itp.

Grafika 3D

 • Łatwo dostępne narzędzie do wizualizacji 3D
 • Elastyczny wybór perspektyw, skalowania i opcji oznaczania widoku ‘góra-dół’ na secie danych (wykresie Guinier`a)

EWALUACJA

 • Indeksowanie wzorów i określanie grup przestrzennych jest często krokiem ograniczającym w określaniu struktury docelowej z danych proszkowych. Dlatego WinXPow wraz z SystEval oferuje wydajne narzędzie do wyszukiwania pików, indeksowanie przy pomocy 3 dobrze znanych algorytmów, udokładnianie komórki i określenie symboli wygaszania.
 • Wszystko wykonywane z pełnym udokładnianiem obrazu
 • Dopasowywanie i indeksowanie profilu również dostępne jako niezależny moduł Size-Strain / Crystallinity
 • Ewaluacja pomiarów rozmiarów / naprężeń
 • Określanie stanu krystaliczności teoretycznego obrazu
 • Obliczanie teoretycznego obrazu z podanych metrycznych i atomowych pozycji
 • Prosty import z plików CIF