Dyfraktometry proszkowe

Firma STOE opierając się na wieloletnim doświadczeniu w budowie systemów do dyfrakcji rentgenowskiej oraz w opracowywaniu metod pomiaru materiałów zaleca metodę badania materiałów proszkowych w geometrii transmisyjnej Debye-Scherrer.

• Detekcja sygnałów w całym zakresie 2-theta.
• Możliwość pomiaru przy najmniejszych możliwych kątach 2-theta (<0.2ᵒ 2-theta, najlepsza osiągnięta rozdzielczość – 0.03ᵒ 2-theta).
• Możliwość rzeczywistego pomiaru bardzo małych ilości materiałów.
• Brak wpływu orientacji materiału w próbce na wynik pomiaru.
• Łatwa praca z próbkami wrażliwymi na wilgoć lub powietrze.
• Eliminacja zjawiska przesunięcia w 2-theta ze względu na różnice w wysokości próbki.


STADI P ESSENTIALS

- Modułowy dyfraktometr proszkowy
- 1-kołowy goniometr z możliwością rozbudowy
- Szerokie możliwości rozbudowy
- Czyste promieniowanie Kα1 (Co, Cu, Mo, Ag)
- Atrakcyjna cena
- 10 lat gwarancji

STADI P

- Modułowy dyfraktometr proszkowy
- Transmisja / odbicie
- Szerokie możliwości konfiguracji
- Czyste promieniowanie Kα1 (Co, Cu, Mo, Ag)
- Wysokiej jakości dane
- 10 lat gwarancji

STADI P COMBI

- Wysokoprzepustowy dyfraktometr proszkowy
- Pomiar w płytkach 96 dołkowych
- Transmisja
- Czyste promieniowanie Kα1 (Co, Cu, Mo, Ag)
- Wybór przemysłu farmaceutycznego
- Dyfraktometr zgodny z GMP
- 10 lat gwarancji

STADI MP

- Wielofunkcyjny dyfraktometr proszkowy
- Jeden goniometr - trzy geometrie
- Wszechstronność i wielozadaniowość
- Czyste promieniowanie Kα1 (Co, Cu, Mo, Ag)
- 10 lat gwarancji