Systemy izolacji drgań

Unikalne pasywne i aktywne dwukierunkowe systemy wibroizolacyjne tłumiące drgania pochodzące ze środowiska oraz z samego urządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi seriami systemów izolujących drgania:

Seria SOTO – najbardziej zaawansowane na rynku pasywne jednokierunkowe systemy tłumiące drgania pochodzące z urządzeń. Często stosowane do tłumienia drgań pochodzących z pomp, kompresorów oraz innych urządzeń generujących znaczne wibracje.

Seria ARIS TT – unikalne na rynku aktywne systemy tłumiące jednocześnie drgania w dwóch kierunkach tzn, pochodzące od urządzenia oraz podłogi.

Seria ARIS MD – seria systemów analogicznych do ARIS TT z aktywnymi “stopami” umożliwiającymi umieszczenie bezpośrednio pod stopami urządzenia lub blisko nich.


Seria ARIS MD

Zaawansowane modułowe aktywne systemy izolacji wibracji o maksymalnej nośności dochodzącej do 4000 kg.

Seria ARIS TT

Najbardziej zaawansowany nablatowy dwukierunkowy system aktywnej izolacji wibracji z wbudowanym trybem "shaker mode".

Seria SOTO

Serie lekkich i kompaktowych pasywnych systemów tłumienia drgań charakteryzujących się bardzo dobra wydajnością i przystępną ceną.