pomiar grubości warstw przez mikroskop

FR-μProbe

Pomiary grubości warstw za pomocą mikroskopu optycznego

FR-μProbe to zminiaturyzowane, zintegrowane rozwiązanie do pomiarów absorbancji, transmitancji, reflektancji i fluorescencji za pomocą mikroskopu optycznego
Narzędzie zawiera dwa elementy optyczne: spektrometr pracujący w zakresie widmowym obsługiwanym przez mikroskop oraz moduł, który jest zamontowany w dowolnym trójokularowego mikroskopu optycznego. Źródłem światła wykorzystywanym do pomiarów jest źródło dostępne w mikroskopie optycznym. Powierzchnia, z której zbierany jest sygnał, jest zdeterminowana zastosowaną soczewką w obiektywie.
W przypadku obiektywu 50X  badanym polem jest okrąg o średnicy ~ 5 μm. Pole pomiaru można dodatkowo zmniejszyć, stosując obiektywy o większym powiększeniu lub mniejszych aperturach.

SPECYFIKACJA