Dyfraktometr monokrystaliczny z detektorem pikselowym PILATUS i otwartą kołyską Eulera

Najszybszy i najbardziej elastyczny dyfraktometr XRD do odkrywania przestrzeni odwrotnej:

 • Elastyczny goniometr – kołyska Eulera oraz różne stałe ustawienia chi
 • Bardzo mały krążek rozmycia < 5µm (promień)
 • Goniometr 2Θ: 240° / ω: 205° / X: 90° / Φ: 360°
 • Odległość od detektora 40 – 140 mm
 • Możliwość instalacji dwóch źródeł promieniowania
 • Zastosowanie źródeł Cu, Mo, Ag oraz źródeł Cu, Mo, Ag z mikroogniskiem i rentgenowską optyką światłowodową, oraz ciekłych anod
 • Bezszumowy detektor pikselowy PILATUS, o bardzo szybkim rejestrowaniu sygnałów, możliwości długotrwałej ekspozycji oraz bardzo szybkiej pracy bez-przesłonowej.
 • przystawki nisko-, wysokotemperaturowe i wysokociśnieniowe
 • 5 lat gwarancji na elementy wytwarzane przez STOE
NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA DETEKCJI PROMIENIOWANIA RTG NA RYNKU

BEZPOŚREDNIA DETEKCJA POJEDYNCZYCH FOTONÓW PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO

– bez konwersji na światło widzialne
– padający foton wzbudza chmurę ładunku elektrycznego
– ładunek elektryczny bezpośrednio konwertowany na sygnał ilościowy

DWUWYMIAROWA MATRYCA POJEDYNCZYCH DETEKTORÓW

 • każdy z pikseli posiada niezależną elektronikę odczytu
 • możliwość detekcji bardzo słabych i bardzo silnych refleksów w jednej ramce pomiarowej
 • wymiar piksela: 172µm
 • ilość pikseli: 200k; 300k, 1mln
STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU

Wszystkie hybrydowe detektory zliczające fotony PILATUS charakteryzują się zerowym ciemnym prądem i zerowym szumem. Brak jakiegokolwiek szumu gwarantuje dane o doskonałym stosunku sygnału do szumu. W porównaniu do konwencjonalnych detektorów pozwala to na rejestrację danych przy porównywalnych czasach ekspozycji lub równie dobre dane z krótkimi czasami ekspozycji na ramkę. Bezszumowe detektory szczególnie się sprawdzają podczas rejestracji słabych sygnałów ze słabo rozpraszających kryształów lub w przypadku stosowania laboratoryjnych źródeł XRD o niskich energiach wiązki.