atomic layer deposition osadzanie warstw atomowych

P-300BV

Przemysłowy reaktor ALD

Przemysłowy reaktor ALD do produkcji LED

System PICOSUN® P-300BV ALD jest specjalnie zaprojektowany do produkcji diod LED, elementów elektronicznych, MEMS, głowic drukujących, czujników i mikrofonów.

GŁÓWNE CECHY:

 • Niezależne wloty prekursorów do komory
 • Uniwersalna komora do wszystkich rodzajów podłoży
 • Jednorodna temperatura w całej objętości komory reakcyjnej
 • Prosta obsługa za pomocą komputera z ekranem dotykowym

TYPOWE PODŁOŻA:

 • Podłoża 200 mm w seriach 25 sztuk
 • Podłoża 150 mm w seriach 50 sztuk
 • Podłoża 100 mm w seriach 75 sztuk
 • Podłoża 3D – specjalnie zaprojektowane uchwyty
 • Podłoża porowate, na wskroś porowate i podłoża o wysokim współczynniku HAR  (do 1:2500)

TEMPERATURA PROCESU

50 – 450°C

TYPOWE PROCESY

 • Procesy produkcyjne z czasem cyklu poniżej 10 sekund
 • Niejednorodność warstw pomiędzy podłożami w serii <1% 1σ (Al2O3, WIW, WTW, B2B, 49 pkt, 5mm EE)
 • Tlenki: Al2O3, TiO2, SiO2, Ta2O5, HfO2, ZnO, ZrO2,
 • Azotki: TiN, AlN
 • Metale: Pt, Ir, Ru

ZAŁADUNEK PODŁOŻY

 • Pół-automatyczny załadunek liniowy
 • Możliwość kontrolowanego wygrzewania podłoży w komorze załadowczej

PREKURSORY

 • 8 linii prekursorowych (ciekłe, gazowe, stałe, ozon)
 • 4 niezależne wloty do komory
 • Czujniki poziomu prekursorów