Reaktor ALD R-200 Standard

Wszechstronny reaktor ALD do prowadzenia procesów termicznych

Reaktor ALD PICOSUN® R-200 jest przeznaczony do badań i rozwoju w wielu obszarach, takich jak komponenty układów scalonych, urządzenia MEMS, wyświetlacze, diody LED, lasery i obiekty 3D, warstwy optyczne,  ale również do powlekania biżuterii, monet czy implantów medycznych.

GŁÓWNE CECHY:

 • Unikalne rozwiązania zapewniające najwyższą czystość procesu i jednorodność warstw
 • Niezależne wloty prekursorów do komory
 • Uniwersalna komora do wszystkich rodzajów podłoży
 • Jednorodna temperatura w całej objętości komory reakcyjnej
 • Prosta obsługa za pomocą komputera z ekranem dotykowym

TYPOWE PODŁOŻA:
(Powlekanie wszystkich typów podłoży w jednej uniwersalnej komorze reakcyjnej)

 • Pojedyncze płaskie podłoża o średnicy do 200 mm
 • Ogniwa krzemowe 156 mm x 156 mm
 • Elementy 3D o wysokości powyżej 120 mm
 • Proszki i cząstki
 • Mini serie podłoży 8 x 200 mm
 • Podłoża porowate, na wskroś porowate i podłoża o wysokim współczynniku HAR  (do 1:2500)

TEMPERATURA PROCESU

50 – 500°C (650°C z dodatkowym uchwytem grzewczym)

TYPOWE PROCESY

 • Tlenki: Al2O3, TiO2, SiO2, Ta2O5, HfO2, ZnO, ZrO2,
 • Azotki: TiN, AlN
 • Metale: Pt, Ir, Ru

ZAŁADUNEK PODŁOŻY

 • Winda pneumatyczna (ładowanie ręczne)
 • Komora załadowcza – load lock

PREKURSORY

 • 6 linii prekursorowych (ciekłe, gazowe, stałe, ozon)
 • 4 niezależne wloty do komory

OPCJE ROZBUDOWY

 • Wzmacniacz dyfuzji Picoflow™ do powlekania materiałów o wysokim współczynniku HAR, materiałów porowatych i na wskroś porowatych bez ograniczeń co do wielkości, rodzaju podłoża i temperatury procesu
 • Integracja z komorą rękawicową glove-box do załadunku każdego rodzaju podłoży w atmosferze gazu obojętnego
 • Analizator gazów resztkowych
 • Generator ozonu
 • Generator azotu
 • Mikrowaga kwarcowa