Tag Archives: SPIN150i

Czym jest proces sol-gel? Proces sol-gel wykorzystywany jest w wytwarzaniu materiałów stałych. Nakładanie warstw z użyciem metody sol-gel umożliwia wytworzenie jedno lub wieloskładnikowych powłok tlenkowych na podłożach szklanych lub metalicznych. Istnieją dwie zasadnicze metody nakładania cienkich warstw: metoda powlekania obrotowego (spin coating) dla jednostronnego powlekania sol-gel lub powlekania przez zanurzanie (dip-coating) dla obustronnego powlekania. Obie […]

Jak polepszyć jednorodność nakładanych warstw podczas pokrywania powierzchni prostokątnych lub kwadratowych z użyciem spin coater? Cóż, trzy podstawowe problemy, z jakimi możecie Państwo się zmierzyć, gdy podłoża mają kształt prostokątny lub kwadratowy jest efekt “edge beads”, efekt geometryczny oraz efekt Bernoulli. Występowanie powyższych efektów powodować może znaczne pogorszenie jakości otrzymywanych warstw. Jednakże możecie mieć Państwo […]