K&S Logo Long_PNG

Systemy antywibracyjne

Zaawansowane systemy antywibracyjne w postaci stołów pasywnych oraz aktywnych działających w obu kierunkach (tłumienie wibracji z urządzenia na podłoże oraz z podłoża na urządzenie) mających zastosowanie zarówno w laboratoriach jak i masywnych systemach produkcyjnych. Czujniki drgań do monitorowania poprawności działania urządzeń produkcyjnych, takich jak automatyczne roboty załadunkowe, urządzenia do transferu podłoży lub innych elementów procesowych oraz w urządzeniach, w których wymagana jest wysoka stabilność procesu.

Systemy antywibracyjne

Systemy antywibracyjne