Seria ARIS TT

Najbardziej zaawansowany nablatowy dwukierunkowy system aktywnej izolacji wibracji z wbudowanym trybem "shaker mode".

Najbardziej zaawansowany dwukierunkowy system aktywnej izolacji wibracji z wbudowanym trybem “shaker mode”.

Lekki i kompaktowy nablatowy aktywny system izolacji drgań przeznaczony do przeciwdziałania niepożądanym wibracjom mogącym mieć wpływ na wydajne funkcjonowanie delikatnych urządzeń.

Podstawowe cechy systemów z serii ARIS TT:

 • Opatentowana architektura
 • Aktywna izolacja drgań we wszystkich sześciu stopniach swobody
 • Brak użycia jakichkolwiek elementów piezoelektrycznych – lepsza wydajność przy niższych częstotliwościach i dłuższy czas życia
 • Całkowicie odseparowana architektura izolująca drgania środowiskowe pochodzące z podłogi oraz drgania wytwarzane przez pracujące urządzenia (dwukierunkowa praca)
 • Aktywna kontrola wibracji w zakresie już od 0,5 Hz do 100Hz
 • Skuteczność tłumienia drgań o częstotliwości 1Hz na poziomie 90%
 • Brak konieczności strojenia
 • Możliwość współpracy z urządzeniami mającymi wewnętrzny system izolacji drgań

Tryb “shaker mode” umożliwia testowanie pracy urządzeń w symulowanych warunkach środowiskowych.

Podstawowe cechy trybu “shaker mode”:

 • Możliwość testowania zachowania badanego systemu lub urządzenie w różnych kontrolowanych warunkach drgań
 • Regulacja różnych częstotliwości i amplitud
 • Symulacja warunków środowiskowych świata rzeczywistego
 • Możliwość weryfikacji reakcji wewnętrznych komponentów badanego układu w odpowiedzi na wibracje
 • Sprawdzenie wydajności całego systemu oraz jego ograniczeń